Proclamació de la candidatura de la Junta directiva del CB La Garriga

En relació amb les eleccions per a l’elecció de la junta directiva del CB La Garriga i, d’acord amb l’article 17 dels Estatus del club, s’informa que només s’ha presentat una candidatura i que la nova junta serà proclamada el proper dimecres 30 de novembre en el transcurs de l’Assemblea General del Club.

Els membres que conformen aquesta candidatura són els següents:

  • President: Raimon Nualart Mercadé
  • Secretari: Jordi Codina Cuspinera
  • Tresorer: Jordi Saló Vila
  • Vocal: Carles Vilar Canamasas
  • Vocal: Francesca Farré Miró
  • Vocal: Jordi Salvany Guiu
  • Vocal: Jordi Coma Miralles
  • Vocal: Montserrat Bonet Viura