L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de La Garriga obre una convocatòria d’ajuts a esportistes

Us informem que l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de La Garriga ha obert una convocatòria de les subvencions per a esportistes de la Garriga amb necessitats econòmiques i que hagin fet activitat al nostre club durant la temporada 2016/ 2017.

Us passem la informació més rellevant:

  • El període per presentar les sol·licituds és del: 21 de setembre al 19 d’octubre
  • Els ajuts són per nenes i nens de 6 a 16 anys.
  • Les subvencions són per persones físiques (no per l’entitat)
  • Bases reguladores de la convocatòria (enllaç)

La documentació que heu d’omplir i registrar a l’OAC de l’Ajuntament és la següent:

  • Instància general i Declaració responsable
  • Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
  • Llibre de família
  • Certificat d’empadronament
  • Document que acrediti els ingressos obtinguts per la unitat familiar durant l’ant 2016 (apartat núm. 9 de les bases – Documentació acreditativa)

Cal remarcar, que aquesta línia de subvencions de l’Ajuntament és compatible amb els ajuts que el CB La Garriga ofereix des de fa tres temporades mitjançant l’Àrea de serveis socials de l’Ajuntament. Ara bé, aquelles famílies que la temporada 2016-2017 ja van rebre una subvenció per part del club només podran demanar beca de l’Ajuntament de la part de la quota que el club NO els va becar.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de La Garriga (Jordi Batllori – 93 860 52 86).